Ủy Ban Châu Âu tạm dừng xem xét vấn đề dư lượng Metalaxyl nhập khẩu vào EU tới năm 2018

Thị trường hạt tiêu

Ủy Ban Châu Âu tạm dừng xem xét vấn đề dư lượng Metalaxyl nhập khẩu vào EU tới năm 2018

..., sau khi dừng xem xét vấn đề dư lượng Metalaxyl trên hạt tiêu nhập khẩu vào EU tháng 10/2016, giữa tháng 12/2016 Uỷ ban Châu Âu lại tiếp tục đặt lại vấn đề và dự kiến nâng gấp đôi mức dư lượng tối đa cho phép (MRLs)...

2 ngày trước, 6 phản hồi

Khuyến cáo, Thị trường hạt tiêu

Phản đối quy định mới về dư lượng Metalaxyl trên hạt tiêu

Ủy ban Châu Âu (EC) liên tục kiến nghị áp dụng quy định mới về dư lượng tối đa cho phép của hoạt chất Metalaxyl trên cây hồ tiêu.

5 ngày trước, 21 phản hồi

Nông nghiệp, Thị trường hạt tiêu

Câu chuyện hồ tiêu

Hiện giá hồ tiêu trên thị trường liên tục giảm và đang ở mức trên dưới 120.000 đồng/kg, giảm 30% so với thời điểm giữa năm 2016 và bằng mức giá của tháng 8/2011. Vì sao giá hồ tiêu lại giảm như vậy? Giá hồ tiêu sẽ giảm tới mức nào? Và...

1 tuần trước, 9 phản hồi

Báo Giá cà phê qua điện thoại