Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu cả năm 2020 lượng tăng nhưng giá giảm

Thị trường hạt tiêu, Trồng và Chăm sóc Tiêu

Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu cả năm 2020 lượng tăng nhưng giá giảm

Trong tháng 12/2020, giá tiêu đen của Indonesia tăng mạnh tới 8,9%, trong khi Việt Nam tăng 1,7%, Ấn Độ tăng 0,5% và giá tiêu trắng của Trung Quốc tăng 4,7%, Malaysia tăng 2,9%, Việt Nam tăng 1,1%, theo dữ liệu của Cộng đồng Hồ Tiêu Quốc Tế (IPC).

1 tuần trước, 8 phản hồi

Trồng và Chăm sóc Tiêu

VPA: Báo cáo khảo sát Hồ tiêu tại Đồng Nai – Bà Rịa – Vũng Tàu – Bình Phước – Đăk Nông – Đăk Lăk – Gia Lai

Thực hiện nghị quyết của BCH, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã tổ chức khảo sát Hồ tiêu trên diện rộng diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 từ 01-02/12/2020 trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Đợt 2 từ ngày...

2 tuần trước, 6 phản hồi

Nông nghiệp, Trồng và Chăm sóc Tiêu

Ngành Nông nghiệp loại bỏ 1.256 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật độc hại

Cục Bảo vệ thực vật đã loại bỏ 1.265 hoạt chất thuốc BVTV độc hại của 838 tên thương phẩm thuốc BVTV ra khỏi danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam.

2 tuần trước, 6 phản hồi

Loading...