Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu tháng 8/2019

Thị trường hạt tiêu

Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu tháng 8/2019

Theo dữ liệu thống kê của IPC, giá tiêu các loại trong tháng 8/2019 từ không đổi đến giảm nhẹ ở các nước sản xuất và xuất khẩu. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế toàn cầu không đạt như kỳ vọng và...

3 ngày trước, Gửi phản hồi

Nông nghiệp, Trồng và Chăm sóc Tiêu

Sản xuất tiêu hữu cơ bền vững

Trong bối cảnh hồ tiêu Tây Nguyên đang điêu đứng thì thương hiệu hồ tiêu hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang vẫn từng bước khẳng định với đầu ra ổn định, giá bán tốt...

1 tuần trước, 13 phản hồi

Khuyến cáo

Hiểu biết về phân vi sinh vật

Đó là những chế phẩm chứa các loài vi sinh vật. Bao gồm các nhóm vi sinh vật có ích như vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn được sử dụng để làm phân bón. Trong đó quan trọng là các nhóm vi sinh vật cố định đạm, hoà tan lân, phân giải chất hữu cơ... (bài đăng lại)

2 tuần trước, 55 phản hồi

Các bài viết khác

Loading...