CHÚC MỪNG NĂM MỚI – TẾT MẬU TUẤT 2018

Thị trường hạt tiêu

CHÚC MỪNG NĂM MỚI – TẾT MẬU TUẤT 2018

Giatieu.com Chúc Mừng Cộng Đồng TẾT MẬU TUẤT - 2018 - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

5 ngày trước, 9 phản hồi

Nông nghiệp, Thị trường hạt tiêu

Ngành hồ tiêu: Khi thủ lĩnh không có “thực tài”

Phát triển nóng, sản xuất không sạch, bế tắc đầu ra cùng với các rào cản thương mại mà đối tác đặt ra đang khiến ngành hồ tiêu đối mặt với một năm đầy rủi ro, có nguy cơ mất mùa, mất luôn cả vị trí thủ lĩnh của ngành hồ tiêu thế giới...

2 tuần trước, 19 phản hồi

Trồng và Chăm sóc Tiêu

Đăk Nông: Toàn tỉnh có trên 298 ha hồ tiêu nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm

Bệnh chết nhanh, chết chậm tập trung ở các huyện: Đăk R’lấp 161,77 ha, Đăk Song 56 ha và Đăk Glong 81 ha...

2 tuần trước, Gửi phản hồi

Các bài viết khác