Thị trường tiêu Ấn Độ : Sản lượng tiêu vụ mới không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước

Thị trường hạt tiêu

Thị trường tiêu Ấn Độ : Sản lượng tiêu vụ mới không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước

(25/2) – Ấn Độ tiến hành thu hoạch tiêu vụ mùa mới chậm hơn do mưa nhiều cuối vụ ở cả hai bang trồng tiêu chính là Kerala và Karnataka..

2 ngày trước, 1 phản hồi

Thị trường hạt tiêu

Ủy Ban Châu Âu tạm dừng xem xét vấn đề dư lượng Metalaxyl nhập khẩu vào EU tới năm 2018

..., sau khi dừng xem xét vấn đề dư lượng Metalaxyl trên hạt tiêu nhập khẩu vào EU tháng 10/2016, giữa tháng 12/2016 Uỷ ban Châu Âu lại tiếp tục đặt lại vấn đề và dự kiến nâng gấp đôi mức dư lượng tối đa cho phép (MRLs)...

4 ngày trước, 13 phản hồi

Khuyến cáo, Thị trường hạt tiêu

Phản đối quy định mới về dư lượng Metalaxyl trên hạt tiêu

Ủy ban Châu Âu (EC) liên tục kiến nghị áp dụng quy định mới về dư lượng tối đa cho phép của hoạt chất Metalaxyl trên cây hồ tiêu.

7 ngày trước, 22 phản hồi

Báo Giá cà phê qua điện thoại

Các bài viết khác