Đồng Nai: Người trồng tiêu lại…liêu xiêu!

Ngày: 25/08/2009, Gửi phản hồi

Gần một tháng trở lại đây, nhiều nông dân trồng tiêu ở các huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ điêu đứng bởi tiêu bị héo lá, đổ đốt và chết hàng loạt…