Tin nhắn báo giá tiêu

GIÁ HẠT TIÊU TRỰC TUYẾN

Cập nhật lúc: (Cập nhật 15 phút một lần)

Chỉ cần soạn tin nhắn: HOTIEU gửi tới số 8288 bà con sẽ nhận ngay giá hạt tiêu mới nhất đang giao dịch.

Giá hạt tiêu (sàn Kochi - Ấn Độ)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Giá tiêu cập nhật tại sàn NMCE (10 phút cập nhật một lần)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % SL mua Đặt mua SL bán Chào bán Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ mở Thời gian
05/14 71700.00 -579 -0.8 73000.00 71700.00 73000.00 72279.00 -- 21:00:04

Kết quả giao dịch của sàn tiêu IPSTA (Ấn Độ)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Đóng cửa Hôm trước Vị thế mở Vị thế đóng Doanh thu Ngày
10/2014 72198 -527 72250 72250 72250 72250 72725 0 0 20 19/09/2014
11/2014 72460 -527 72500 72500 72500 72500 72987 10 10 20 19/09/2014
12/2014 71666 -527 71700 71700 71700 71700 72193 0 0 20 19/09/2014
01/2015 71800 -527 71800 71800 71800 71800 72327 0 0 60 19/09/2014
02/2015 72026 -527 72050 72050 72050 72050 72553 0 0 20 19/09/2014
03/2015 72026 -527 72100 72100 72100 72100 72553 0 0 20 19/09/2014
Tieu xo 66000 -500 69000 69000 69000 69000 0 0 0 0 19/09/2014
Tieu chọn 69000 -500 69000 69000 69000 69000 0 0 0 0 19/09/2014
  Tổng khối lượng: 160 10 10
  Lượt: 60 0 0
  Nhận: 60 0 0

Giá hạt tiêu (sàn SMX - Singapore)

Kỳ hạn Ngày hết hạn Giá khớp Thay đổi % Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước Đặt mua SL mua Đặt bán SL bán
09/2013 18/09/2013 6500 380.59 6500 6500 6500 6462 0 0 0 0

Ghi chú:

- Sàn tiêu Kochi: Mở cửa từ 11h30 đến 18h30, Thứ 7: từ 11h30 đến 15h30 (giờ Việt Nam)

- Sàn tiêu SMX: Mở cửa từ 10h đến 20h (giờ Việt Nam)

*** Giá tự động cập nhật 15 phút một lần (quý bà con không cần refresh lại trang)