Tin nhắn báo giá tiêu

GIÁ HẠT TIÊU TRỰC TUYẾN

Cập nhật lúc: (Cập nhật 15 phút một lần)

Chỉ cần soạn tin nhắn: HOTIEU gửi tới số 8288 bà con sẽ nhận ngay giá hạt tiêu mới nhất đang giao dịch.

Giá hạt tiêu (sàn Kochi - Ấn Độ)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Giá tiêu cập nhật tại sàn NMCE (10 phút cập nhật một lần)

Sàn giao dịch NMCE ngừng hoạt động

Kết quả giao dịch của sàn tiêu IPSTA (Ấn Độ)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Đóng cửa Hôm trước Vị thế mở Vị thế đóng Doanh thu Ngày
11/2014 74460 0 0 0 0 0 74460 10 10 0 22/10/2014
12/2014 64665 0 0 0 0 0 64665 0 0 0 22/10/2014
01/2015 59800 0 0 0 0 0 59800 0 0 0 22/10/2014
02/2015 60026 0 0 0 0 0 60026 0 0 0 22/10/2014
03/2015 61026 0 0 0 0 0 61026 0 0 0 22/10/2014
04/2015 61026 0 0 0 0 0 61026 0 0 0 22/10/2014
Tieu xo 67000 0 70000 70000 70000 70000 0 0 0 0 22/10/2014
Tieu chọn 70000 0 70000 70000 70000 70000 0 0 0 0 22/10/2014
  Tổng khối lượng: 0 10 10
  Lượt: 0 0 0
  Nhận: 0 0 0

Giá hạt tiêu (sàn SMX - Singapore)

Kỳ hạn Ngày hết hạn Giá khớp Thay đổi % Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước Đặt mua SL mua Đặt bán SL bán
09/2013 18/09/2013 6500 380.59 6500 6500 6500 6462 0 0 0 0

Ghi chú:

- Sàn tiêu Kochi: Mở cửa từ 11h30 đến 18h30, Thứ 7: từ 11h30 đến 15h30 (giờ Việt Nam)

- Sàn tiêu SMX: Mở cửa từ 10h đến 20h (giờ Việt Nam)

*** Giá tự động cập nhật 15 phút một lần (quý bà con không cần refresh lại trang)